PROJECTVOORBEREIDING

BuroScope bv verzorgt het ontwerp en maakt tekeningen en bestekken voor de aanleg en reconstructies van boven- en ondergrondse infrastructuur. Projectadviezen worden opgesteld en in het ontwerp verwerkt, kosten worden geraamd. BuroScope bv is pro-actief bij het doorlopen van de benodigde procedures.

Centraal staat de projectleiding. U zit aan tafel met een techneut en deze persoon staat borg voor een goede procesmatige invulling van de betreffende activiteiten. Van ontwerp tot en met de besteksraming worden onze producten uitgewerkt. Uiteindelijk wordt het gewenste contract opgesteld en kan de aanbestedingsprocedure door BuroScope bv worden begeleid.

Al ons tekenwerk geschiedt al 10 jaar volgens de NLCS, dé CAD-Standaard van de Nederlandse GWW-sector, hierdoor is overdracht van ons werk uitermate geschikt.

  • AutoCAD
  • Civil 3D
  • 3DS Max
  • Microstation
  • Ibis voor Infra bestek
  • CROW Standaard RAW Bepalingen
  • NLCS
  • 3D Machinebesturingsbestanden