BESTEKVOORBEREIDING

Een goed RAW bestek, inclusief tekeningen, is essentieel bij een goede uitvoering. Samen vormen ze het fundament van iedere structurele projectaanpak. BuroScope bv hecht dan ook grote waarde aan de kwaliteit van deze documenten.

Door specialisten van BuroScope bv zijn al vele tientallen bestekken aan de hand van de Nederlandse RAW systematiek (Stichting CROW) opgesteld of gecontroleerd. Door in een zo vroeg mogelijk stadium (vaak het moment van projectvoorbereiding) in contact te staan met onze opdrachtgevers, kunnen wij inzichten meenemen die de beheersing van het project in een latere fase ten goede komt.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om uw bestekken of tekeningen door civieltechnisch adviesbureau BuroScope bv te laten ontwerpen of controleren, neem dan vooral contact met ons op.