PROJECTVOORBEREIDING


BuroScope Civil Engineering bv verzorgt het ontwerp en maakt tekeningen en bestekken voor de aanleg en reconstructies van boven- en ondergrondse infrastructuur. Projectadviezen worden opgesteld en in het ontwerp verwerkt, kosten worden geraamd. BuroScope Civil Engineering bv is pro-actief bij het doorlopen van de benodigde procedures.

Centraal staat de projectleiding. U zit aan tafel met een techneut en deze persoon staat borg voor een goede procesmatige invulling van de betreffende activiteiten. Van ontwerp tot en met de besteksraming worden onze producten uitgewerkt. Uiteindelijk wordt het gewenste contract opgesteld en kan de aanbestedingsprocedure door BuroScope Civil Engineering bv worden begeleid.

Het merendeel van onze projecten is relatief kleinschalig en wordt gekenmerkt door een grote mate van betrokkenheid van bestaande gebruikers.

Al ons tekenwerk geschiedt volgens de NLCS, dé 2D CAD-Standaard van de Nederlandse GWW-sector, hierdoor is overdracht van ons werk uitermate geschikt.

  • AutoCAD
  • Civil 3D
  • 3DS Max
  • Microstation
  • GWW bestek
  • Bakker en Spees bestek
  • RAW Standaard 2015
  • NLCS

Momenteel wordt er door de aannemers in de GWW sector veel geïnvesteerd in 3D machinebesturing. Het gebruik van deze systemen vraagt om uitgewerkte 3D modellen, welke ingelezen kunnen worden op de bulldozer, hydraulische kraan en loader. Te denken valt hierbij aan onderwater werkzaamheden, de aanleg en egalisatie van terreinen, het ontgraven van kavelsloten en watergangen, de opbouw van taluds enz.

Aangezien nog heel veel plannen in 2d getekend worden, moeten deze ontwerpen omgezet worden naar 3D. Ieder ter zake doend lijntje en puntje moet daarbij een hoogte (Z) waarde krijgen, totdat uiteindelijk het hele 3d model gevormd is. Dit wordt geconverteerd tot voor de machine leesbare bestanden. Met behulp van onze software zijn wij in staat om de platte ontwerpen inhoud te geven, en daarbij eventueel ook de volumen te berekenen.