BESTEKVOORBEREIDING

Een goed RAW bestek, inclusief tekeningen, is essentieel bij een goede uitvoering. Samen vormen ze het fundament van iedere structurele projectaanpak. BuroScope Civil Engineering bv hecht dan ook grote waarde aan de kwaliteit van deze documenten.

Door specialisten van BuroScope Civil Engineering bv zijn al vele tientallen bestekken aan de hand van de Nederlandse RAW systematiek (stichting CROW) opgesteld of gecontroleerd. Door in een zo vroeg mogelijk stadium (vaak het moment van projectvoorbereiding) in contact te staan met onze opdrachtgevers, kunnen wij inzichten meenemen die de beheersing van het project in een latere fase ten goede komt.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om uw bestekken of tekeningen door civieltechnisch adviesbureau BuroScope Civil Engineering bv te laten ontwerpen of controleren, neem dan vooral contact met ons op. Wilt u op een vrijblijvende manier kennismaken met de specialisten van BuroScope Civil Engineering bv, dan kan dat door de BesteksControle van BuroScope Civil Engineering bv.

U heeft een civieltechnisch bestek en tekeningen die u graag aan de hand van de RAW-systematiek (stichting CROW) wilt laten toetsen op volledigheid en onvolkomenheden. Kortom: u wilt een second opinion.

BuroScope Civil Engineering bv biedt u geheel gratis en vrijblijvend die mogelijkheid, eenmalig ter kennismaking. Deze unieke service stelt BuroScope Civil Engineering bv ter beschikking aan overheden, ingenieursbureaus en projectontwikkelaars. Een goed bestek voorkomt onnodige financiƫle overschrijdingen en frustraties na de aanbesteding; voorkomen is immers beter dan genezen.

Vele opdrachtgevers hebben hun weg weten te vinden naar BuroScope Civil Engineering bv. Ervaar de expertise van BuroScope Civil Engineering bv.